Inspiration: Jan Troell

Jan Troells okända 50-tal.
Inspiration: Jan Troell

För de förskolor och skolor i Malmö som idag arbetar med barns och elevers eget filmskapande finns en viktig föregångare och inspiratör i form av den världsberömde filmregissören Jan Troell. På 1950-talet var han verksam som folkskollärare på Sorgenfriskolan i Malmö där han inledde sin karriär som filmskapare genom att göra en serie kortfilmer tillsammans med sina elever.

Den världsberömde filmregissören Jan Troell är välkänd för många. Men få känner till hur hans karriär började under hans tid som folkskollärare för en klass pojkar på Sorgenfriskolan i Malmö där han på 1950-talet samarbetade med sina elever kring en serie kortfilmer.

Dessa filmer har länge varit okända, men upptäcktes på vinden hemma hos Jan Troell i Smygehamn under förberedelserna av en utställning om Jan Troell på Trelleborgs museum – inför Jan Troells 90-årsdag den 23 juli 2021. Utställningen har därefter flyttat vidare till Regionmuseet Kristianstad, där den visas under perioden 17 september 2022 till 17 april 2023.

År 1955 inledde Jan Troell sitt filmarbete med sina elever i klass 4c på Sorgenfriskolan med en film som i dramatiserad form skildrar en skoldag i Jan Troells egen klass. De avsnitt där Jan Troell själv medverkar som lärare har fotograferats av elever med kameran på stativ.

År 1958 gjorde Jan Troell kortfilmen ”Stad” i samarbete med sin klass och några andra lärare. Filmen skildrar ett dygn i Malmö, från gryning till skymning. Filmen har länge räknats som Jan Troells första film, eftersom den visades i tv 1960.

Kortfilmen ”Stad” har inspirerat pedagoger och beslutsfattare i Malmö att låta dagens barn göra egna filmer om sin stad i det projekt som kallas ”Barn filmar Malmö”. Projektet syftar till att stärka barns åsiktsbildning och yttrandefrihet i barnkonventionens anda – och påminna om att FN:s barnkonvention är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Barns perspektiv och röster är viktiga – och måste ges plats i offentligheten, sätta spår och göra skilnad.

På 1950-talet var arbetet med film dyrt och komplicerat. Filmkameran var en exklusiv utrustning. Filmremsor skulle framkallas och kopieras på särskilda laboratorium. Varje klipp i filmen utfördes för hand där olika filmremsor sammanfogades med filmcement. Idag filmar Malmös barn och elever med iPad eller mobiltelefoner som är var mans egendom. Barnen och eleverna kan direkt se och reflektera över resultatet.

Det berättas från Jan Troells tid som lärare på Sorgenfriskolan, att han var en starkt progressiv lärare som gjorde saker med sina elever som andra lärare vid denna tid ännu inte gjorde. Han lät sina elever producera skolteater. Eleverna gjorde skoltidningen Höstlövet (som vann tredje pris i en tävling utlyst av Sveriges Radio). Och i ett utrymme på skolans vind startade Jan Troell en fotoklubb där eleverna fick framkalla stillbildsfilm och göra egna förstoringar på fotopapper.

De filmer som Jan Troell gjorde med sina elever på Sorgenfriskolan presenteras i kortfilmen ”Jan Troells okända 1950-tal” som inleds med en kort sammanfattning av Jan Troells filmarskap. (Klicka på bilden ovan för att starta filmen.)

Några av Jan Troells tidiga kortfilmer har fungerat som filmhistoriska referenser och använts som tematiska diskussionsunderlag med förskolebarn inom ramen för projektet ”Barn filmar Malmö”. Dessa kortfilmer har varit ett sätt att inom ramen för projektet levandegöra filmarvet för en ung publik. Till dessa kortfilmer finns handledningar för lärare.


FILMER OCH HANDLEDNINGAR

Stad
Stad (1958/1960)
Hösten 1958 gjorde Jan Troell kortfilmen ”Stad” tillsammans med sina elever. Filmen skildrar ett dygn i Malmö då en pojke ger sig ut i stadens myller på jakt efter en försvunnen sköldpadda. Filmen kan användas som utgångspunkt för samtal om vad som utmärker en stad – och hur en stad som Malmö förändrats. Detta öppnar för reflektioner kring att en stad utvecklas – och en insikt om att alla har demokratiska möjligheter att påverka hur våra städer kommer att se ut i framtiden. En visning av filmen kan uppmuntra till att ge sig ut i staden för att göra sin egen film. (23 min)

Den gamla kvarnen
Den gamla kvarnen (1961/1964)
Kortfilmen ”Den gamla kvarnen” är inspirerad av en film om en mystisk väderkvarn som Jan Troell gjorde med sin klass 1956. Jan Troell har i denna film utvecklat händelserna runt kvarnen till skräckfilm för barn, som aldrig tilläts visas för barn när filmen hade biografpremiär 1964. Filmen väcker tankar och frågor om spännande och skrämmande miljöer – och de berättargrepp som används för att skapa spänning och skräck på film. Filmen kan inspirera barn i förskolan att med filmkameran utforska spännande och skrämmande platser i sin egen närmiljö. (10 min)

Sommartåg (1960)
Jan Troells kortfilm ”Sommartåg” är en stämningsfull skildring av en pojkes tågresa mellan Malmö och Simrishamn. Med sin filmkamera lyfter Jan Troell fram små, enkla händelser kring tågresan och skapar ett slags vardagspoesi. Filmen kan fungera som inspiration för barn i förskolan att själva dokumentera egna tågresor och utflykter. Det stora och frustande ångloket kan vid sidan av pojken ses som filmens andra huvudperson och en fördjupad diskussion kring filmens innehåll kan handla om hur olika tekniska uppfinningar kommit att forma och omforma våra samhällen. (14 min)
Sommartåg

Jan Troells okända 1950-tal (2021)
En film av Markus Strömqvist och Klas Viklund.

Berättare: Björn Kjellman. Musik: Matti Bye, Håkan Hardenberger och Smartsound.
Stillbilder: Jan Troell, Holger Ellgaard och Frankie Fouganthin.

Tack till Annika Börjesson, Peter Grahm, Kurt Mälarstedt och Staffan Övgård.

En film producerad av Film Fatale AB i samarbete med BUFF Filmfestival med stöd av Trelleborgs Museum.
Copyright © 2021 Jan Troell och Film Fatale AB. 38 minuter.