Barn tecknar Malmö

Barn tecknar Malmö

Som en del i arbetet med att stärka barns och ungas åsiktsbildning och rätt till
yttrandefrihet har ett antal förskolebarn ritat och berättat om livet i Malmö
tillsammans med animatören Lasse Persson – som förvandlat barnens bilder
till tecknad film.

Animatören Lasse Persson är bosatt i Malmö och känd för sitt samarbete med den
legendariske animatören Per Åhlin kring filmerna om Lilla Spöket Laban och Lilla
Anna och Långa Farbrorn, efter Inger och Lasse Sandbergs bilderböcker.

Lasse Persson är via sitt produktionsbolag, Swedish Ecstasy Film, en viktig partner i
projektet ”Barn filmar Malmö”. Våren 2020 besökte Lasse Persson sju förskolor i
Malmö för att samtala med barn, fyra till sex år gamla, medan de ritade teckningar
om sådant som upptog deras tankar. Det är teckningar som vanligtvis okommenterat
hamnar på barnfamiljernas kylskåp – medan berättelserna faller i glömska.

De teckningar som togs fram på de olika förskolorna har ställts samman i fyra
kortfilmer. Filmerna heter ”Blod på kylskåpet” (med Mark Levengood som speaker),
”Corona på kylskåpet” (med Rolf Skoglund som speaker) och ”Konst på kylskåpet”
(med Maria Lundqvist som speaker). Den senaste filmen, från våren 2021, heter ”Det
är mitt land” (med Isabella Soroori som speaker). Samtliga filmer distribueras av
Folkets Bio.

Lasse Persson vill i dessa filmer vara trogen de enskilda barnens intentioner kring
sina berättelser och teckningar. Barnens egna ord om teckningarna läses av
professionella skådespelare. För vuxna blir filmerna ett återbesök till erfarenheten att
vara fem år. För barn blir det tydligt att deras berättande med bild och ord är
värdefullt. Att få uttrycka sig, formulera känslor och tankar, bli sedd och lyssnad på är
grundläggande behov och en mänsklig rättighet, formulerade i FN:s barnkonvention.

Animatören Lasse Perssons arbete med att låta barns teckningar ligga till grund för
en serie animerade kortfilmer har presenterats i en utställning på Malmö konsthall,
kallad ”Berättelser på kylskåpet”. Utställningen visades den 18 augusti 2021 till den
19 september 2021 och har fungerat som en mötesplats och en arena för
erfarenhetsutbyte mellan pedagoger i förskolan i Malmö. Tankarna bakom
utställningen har presenterats i ett enkelt programblad (en vikt A4).

Läs programbladet här:
Följande sju förskolor har samarbetat med Lasse Persson kring dessa fyra
animerade filmer:

Bladbaggens förskola, avd. Hallonet (”Blod på kylskåpet”)
Bokens förskola, avd. Tigern (”Corona på kylskåpet”)
Lekattens förskola, avd. Pingvinen (”Blod på kylskåpet”)
Lekattens förskola, avd. Pingvinen (”Konst på kylskåpet”)
Möllevångens förskola, avd. Regnbågen (”Det är mitt land”)
Rörsjöns förskola, avd. Slottet (”Blod på kylskåpet”)
Rörsjöns förskola, avd. Slottet (”Corona på kylskåpet”)
Rörsjöns förskola, avd. Slottet (”Konst på kylskåpet”)
S:t Gertruds förskola, avd. Dali (”Blod på kylskåpet”)
S:t Gertruds förskola, avd. Dali (”Corona på kylskåpet”)
S:t Gertruds förskola, avd. Dali (”Konst på kylskåpet”)
Södertulls förskola, avd. Tigern (”Blod på kylskåpet”)

Under våren 2023 inleds ett utvecklingsarbete vid lärarutbildningen på Malmö
universitet där Lasse Persson handleder blivande förskollärare i ett arbete som syftar
till att växla ut metoder och modeller för barns tecknande och filmberättande i ett stort
antal förskolor. Utvecklingsarbetet har i en första fas erhållit stöd från Region Skåne.

Se mer av Lasse Perssons arbete med animerad film på kanalen Swedish Ecstasy
Film på Vimeo: https://vimeo.com/swedishecstasyfilm

Ytterligare information

För mer information, kontakta Lasse Persson:
E-post: seflasse@gmail.com
Telefon: 070-480 40 74