Barn filmar Malmö

Barn filmar Malmö är ett samarbetsprojekt mellan film fatale ab och Malmö stad som syftar till att ge förskolebarn en röst genom att låta dem med filmkameror berätta om hur det är att leva och bo i Malmö.

Barnens trafikfilm ( w/ english subtitles )

Barn från sju förskolor i Malmö utrustades med filmkameror för att dokumentera sin stad och berätta om trafiken – ur barns perspektiv. Deras uppdragsgivare var Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad. Filmerna kommer att användas vid planeringen av framtidens Malmö.

Våren 2020 inledde Fastighets- och gatukontoret ett samarbete med Förskoleför­valtningen i Malmö stad där barn i förskoleåldern gavs i uppdrag att med film­kameror dokumentera några olika stadsmiljöer. Syftet var att låta barn ta fram filmat material där en vuxen publik skulle kunna ges möjlighet att se trafiken ur de yngsta barnens perspektiv och ta del av barnens omedelbara reflektioner kring sin stad.

Fastighets- och gatukontoret föreslog sex olika trafikmiljöer där barnen fick i uppdrag att filma. De utpekade platserna har varit det enda som styrt barnen. Triangelns tågstation fanns inte med bland de angivna platserna, men barnen sökte sig ändå ned till tågperrongen. Allt sedan filmkonstens begynnelse år 1885 har filmskapare intresserat sig för dramatiken då ett tåg stannar vid stationen.

Barnens inspelade material omfattar många timmar – och Fastighets- och gatukontorets ingenjörer och trafikplanerare har använt materialet som underlag för diskussioner kring hur barn upplever trafiken i Malmö för att i förlängningen kunna väga in detta i sitt fortsatta arbete med stadsplanering och trafiklösningar.

”Trafiken är till för att bilarna ska kunna köra på gatan”, förklarar ett barn som vittnar om att trafikmiljön inte är skapad för fotgängare eller barn som önskar ta del av äventyrliga lekar. Barnens berättelser om trafiken handlar framför allt om alla regler som gäller. Barnens upptäckarglädje och initiativförmåga blommar ut i en park, där de bryter sig in bakom ett staket och räddar en daggmask från att drunkna.

I sina filmer beskriver några barn med förtjusning fenomenet ”bilexplosioner”, då många bilar vid ett trafikljus accelererar samtidigt. Men barnen är fullt medvetna om att händelser i trafiken, som kan vara ”spännande” för vissa, kan upplevas som ”skrämmande” av andra.

Fastighets- och gatukontorets medarbetare har varit ute på förskolor och samtalat med barnen om deras filmer. Arbetet är en del av den medborgardialog som sedan flera år tillbaka bedrivs i Malmö stad och där barnens röster och perspektiv kommit att prioriteras sedan FN:s barnkonvention blev svensk lag den 1 januari 2020.

”Barnens trafikfilm” sammanfattar det pågående arbetet och har producerats av Film Fatale AB på uppdrag av Fastighets- och gatukontoret och Förskoleförvaltningen i Malmö stad.

Medverkande förskolorBjörnens förskola, avd. Gläntan
Bokens förskola, avd. Tigern
Bulltofta förskola, avd. Lejonet
Karlshögs förskola, avd. Pingvinen
Lekattens förskola, avd. Pingvinen
Rörsjöns förskola, avd. Tellus
S:t Gertruds förskola, avd. Dali
SpeakerMarkus Strömqvist
MusikSmartsound
Produktion Film Fatale ABKlas Viklund
Markus Strömqvist
Exekutiva producenter Malmö stadAmanda Neleryd
Per Dahlbeck

Filmen är producerad av Fastighets- och gatukontoret och Förskoleförvaltningen i Malmö stad i samarbete med Film Fatale AB

Copyright © 2020 Malmö stad

Speltid: 9 minuter

Presskontakt

Amanda Neleryd, Fastighets- och gatukontoret, telefon 070-934 21 68

amanda.neleryd@malmo.se

Per Dahlbeck, Förskoleförvaltningen, telefon 070-200 90 81

per.dahlbeck@malmo.se