film fatale producerar narrativ för film, TV och internet.

film fatale ab – tennisvägen 48 – 192 77 sollentuna
kontaktperson: markus strömqvist
markus@filmfatale.com – tel. 0709-855 260 – www.markusstromqvist.com