film fatale ab

Film Fatale AB producerar narrativ för film, TV och internet.

Kontaktperson: Markus Strömqvist
markus@filmfatale.com

För mer information om Markus Strömqvist:
www.markusstromqvist.com